Građevinski kamen Ispis E-mail

Inka d.o.o. Ljubuški

Na kamenolomu "Crveni Grm" eksploatira se arhitektonsko-građevni kamen koji se prodaje pod komercijalnim imenom HERCIT. Na kamenolomu su izdvojena dva varijeteta kamena:

  1. Kamen ispresjecan sivim žilicama
  2. Kamen bez sivih žilica

Kako su dobiveni identični rezultati ispitivanja, dane su srednje vrijednosti oba varijeteta.

1. Tlačna čvrstoća

a.) U suhom stanju                                 153,7 NM/m2
b.) U vodomzasićenom stanju                   128,0 NM/m2
c.) Nakon smrzavanja                              120,8 NM/m2

2. Otpornost na habanje po BOEHMEU 15,3cm3/50cm2
3. Na smrzavanje postojan

Sve detaljne informacije:
Inka d.o.o.
Crveni Grm b.b. - 88320 Ljubuški
Mob: +387 63 994 163
Mob: +387 63 994 072

 

Picture 003.jpg
Picture 005.jpg
Picture 015.jpg
Picture 031.jpg
 

 
« Prethodna   Sljedeća »