Građevinsko zanatski radovi Ispis E-mail
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
Kod izvođenja građevinsko zanatskih radova ističemo uporabu najmodernijih tehnoloških i tehničkih saznanja u projektiranju i izvođenju PVC i aluminijskih otvora i fasada. Mucić&Co posjeduje pogon za obradu PVC i AL otvora i fasada, a u  tijeku je i nova investicija u tvornicu za obradu AL profila za fasade i otvore.  Do sada smo izveli više složenih konstrukcija fasada na objektima poslovnog i stambenog tipa gdje smo primjenili novija tehnička rješenja kojima smo poboljšali brzinu i kvalitetu izvođenja.
U sklopu projektnog ureda zaposleni su inženjeri sa ovlaštenjem koji izrađuju kompletnu projektnu dokumentaciju, te aktivno surađuju sa voditeljima gradilišta pri izvođenju a kroz poslovno-tehničku suradnju sa tvrtkom FEAL iz Širokog Brijega radimo na stalnom unapređivanju detalja  te  optimizaciji konstrukcija. Naš stručni kadar redovito prati najnovija dostignuća u području konstruiranja i izvođenja AL fasada čime smo postali respektabilan partner u široj regiji pri gradnji takvih konstrukcija.
Vlastitom kapacitetima izvodimo i kamenarske radove na svim objektima.
ALUotvor2.jpg
IMG_0428.jpg
IMG_0669.jpg
 

 
« Prethodna   Sljedeća »