Pogon za automatsku proizvodnju betona Ispis E-mail

U sklopu proizvodnog kompleksa na površini od 3000m2 nalazi se pogon za automatsku proizvodnju betona kapaciteta 100m3/h. Pogon djeluje kao zasebna organizacijska jedinica, te proizvodi beton projektiranog sastava (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima) kao i betone zadanog sastava, a u svemu prema zahtjevima iz projektne dokumentacije.
Agregat za automatsku proizvodnju betona je iz kamenoloma ''INKA'' Crveni Grm, Ljubuški, koji je usklađen sa svim Europskim normativima. Proizvodnja betona je usklađena prema normi HRN EN 206-1, a isto tako je pod redovnim nadzorom ovlaštenih institucija (IGH d.d.). Unutarnju kontrolu proizvodnje betona provodi laboratorij sa stručnim osobljem koji redovito radi sve nužne mjere za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima normi.
U sklopu pogona za automatsku proizvodnju betona posjedujemo miksere i pumpe kojima se vrši isporuka i ugradnja betona.

Image

 
« Prethodna